Bilimsel Gerçeklerle Apiterapi

27 Ekim 2014 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği”’nin çıkarılması ile sağlık profesyonellerinin apiterapiye ilgisi artmıştır. Arı ürünlerinin tedaviye destek amacıyla kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmıştır. Ancak kovandan alınan zararsızdır kanısıyla test ve analiz yapılmaksızın bu ürünlerin temini ve tüketimiyle oluşan pazar, kalite ve güven göz ardı edildiği için toplum sağlığını tehlikeye atabilmektedir. Yaygın kanaatin aksine arı ürünleri kalıntı ve bulaşan da içerebilmektedir. Arı ürünleri kalite standartlarını sağlasalar bile, konvansiyonel ilaçlarla etkileşime girebilmektedir. Arı ürünlerinin bir kısmı beyana dayalı olarak arıcılar ya da gıda işletmeleri tarafından pazarlanırken, bir kısmı da kalite kriterlerini sağlamak üzere zorunlu tutulan analizleri yapılmış olarak Gıda Takviyesi Ruhsatı ile pazara çıkmaktadır. İçerikleri tam kontrol edilmemiş olan ürünler aynı zamanda denetimden de muaf oldukları için geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına yol açabilmekte, sağlık harcamalarını da artırmaktadır. Bu nedenle apiterapi açısından arzu edilen durum; arı ürünlerinin ruhsatlandırılmasından denetimine kadar her kademenin sağlık otoriteleri tarafından yapılması, uzman akademisyenlerin kontrolünde laboratuvarlarda test edilerek hekimin tavsiyesi ve eczacının danışmanlığında etkin, kaliteli ve güvenli, standardize arı ürünlerinin aktar ya da süpermarket yerine eczanelerde topluma sunulmasıdır. Çünkü eczacılar arı ürünlerinin içerdiği kimyasalların yapıları ve yan etkileri, ilaç etkileşimleri, kullanım süresi, uyarılar, önlemler gibi tüm bilgilere sahip sağlık profesyonelleridir.

Satın Alabileceğiniz Online Kitap Mağazası:

Akademisyen Kitabevi

Bal Arısı Biyolojisi ve Yetiştiriciliği

Günümüzde gelişmiş teknolojiye sahip olmamıza rağmen çiçeklerden nektar toplayıp bal üretmemiz mümkün değildir. Mükemmel işbirliği, dayanışma, çalışma ve özveriyle öncelikle sofralarımızdan eksik etmediğimiz, şifa kaynağı bal ile çok değerli biyolojik aktivitelere sahip arı sütü, propolis, polen ve arı zehrini üreten bal arısının hayatımızda ne kadar önemli rolü olduğu tartışılmaz.

Doğayı ve doğadaki yaşamı iyi tanımak gerçek yaşamın ta kendisidir. İnsan ancak doğayla dost ve onunla iç içe olabildiği sürece var olabilecektir.

Bu anlamda bal arısını iyi tanımanın ilk evresi bal arısı biyolojisini öğrenmek onun böcekler dünyasındaki yeri ve ilişkilerini iyi tanımaktır.

Daha sonra da yetiştiricilik konusunda teknik bilgileri edinmek gerekir. Bu sebeplerle detaylı açıklamalarla ve resimlerle desteklenmiş bu kitabın bilimsel anlamda öğrencilerimiz, arıcılarımız ve bu işle uğraşanlar dışında da konuya ilgi duyan tüm insanlara faydalı olabileceğini düşünüyoruz.

Satın Alabileceğiniz Bazı Online Kitap Mağazaları:

D&R  / Idefix / Kitap Yurdu / Amazon / İmge Kitabevi

Recent Advances In Plant Science

Plants are one of the two major groups of living organisms that are an essential entity to the function of the biosphere. Because of the importance of plants for all other living organisms, to fully understand the plant science is the most important goals of contemporary science.
The study of plants and their functions could be considered as the most complex of interactions. From the time a seed germinates, it goes through a myriad of physiological processes that can be closely studied using modern tools and molecular biological methods. The intent of the book is to present an overview of recent advances, innovative applications, and future prospects in higher plants by means of topical reviews and case studies of selected species. The presented book includes 14 chapters and, compiles original and review articles from a number of different focuses and latest developments in the important field of plant biology bringing together new advancements.
In the present book gene editing, genome specific markers, non-coding RNAs, transcriptomics, bioinformatics, modern techniques in crop improvement, nanotechnology, phytoremediation, plant-bee interactions and programmed cell death topics are reviewed with recent advances by the expert scientists in their fields from Turkey.

You can buy from Nova Science Publishers:

Nova Science Publishers